dinsdag 10 februari 2015

op verhaal 29


Quiz

Gerd vertelde over de quiz die hij samen met zijn quizploeg had gewonnen, vorig weekend in Ertvelde. Ze gingen daar elk jaar heen en ze hadden nu al vijf jaar op rij gewonnen, dus dat was geen verrassing. Hij was wel blij met de overwinning maar toch niet helemaal tevreden omdat hij met zijn maats het maximum van de punten had laten liggen, en wel door zijn fout want hij was de man die de antwoorden op het blad invulde. En hij had daarbij een stomme fout begaan. Hij had twee antwoorden, twee op zich juiste antwoorden, op de verkeerde plaats ingevuld op het formulier. En daardoor waren die twee op zich juiste antwoorden twee foute antwoorden geworden. Waardoor zijn ploeg niet vijftig, maar achtenveertig op vijftig had gescoord. Ja, toch nog gewonnen, dat wel, maar met minder glans. Het ware mooi geweest, mochten ze het maximum hebben gehaald. Dat zou een unicum zijn geweest. Gerd had na de proclamatie nog wel geprobeerd om de jury te overhalen, maar het had niet mogen baten. De jury was niet te vermurwen. Gerd had aangevoerd dat het toch overduidelijk om een verwaarloosbare fout ging. Hij had een beroep gedaan op het vermogen van de jury, of op haar bereidheid, om te handelen naar de geest van haar reglementen en deze niet op de letter te nemen. De eerste van die twee omgewisselde vragen had bestaan uit het verzoek om op een blinde kaart van Schotland bij een bolletje de naam van de desbetreffende stad in te vullen. ‘Inverness’ was het gevraagde toponiem en dat had de ploeg van Gerd – als enige! – geweten. En de andere vraag, ja, dat was echt geen vraag om een punt niet te verdienen want het kleinste kind wist toch dat Ford de opvolger was geweest van Richard Nixon! Ja, Gerald Ford, de man die ooit van een vliegtuigtrap sukkelde – iedereen kende dat beeld. Maar goed, Gerd had dus Inverness en Ford omgewisseld op het antwoordformulier. Hij was achteraf bij de strenge jury zijn beklag gaan maken. Zij moest toch openstaan voor het argument dat het toch onverklaarbaar was dat hij op de blinde kaart van Schotland naast het bolletje het antwoord op de vólgende vraag had ingevuld – alsof hij echt had gedacht dat die stad dezelfde naam had als de opvolger van Nixon, die hij dan abusievelijk de naam van de Schotse stad uit de vorige vraag had gegeven? Dat kon toch niet anders zijn dan een foute plaatsing van twee op zich juiste antwoorden, een euvel dat in de beoordeling niet als iets essentieels kon worden gezien? Het was praat tegen de vaak gebleken, een gevecht tegen de bierkaai. Die jury was allang blij dat ze de gedoodverfde winnaars van hun quiz een paar punten konden aftrekken. Misschien vond zij het maar vervelend dat zij elk jaar dezelfde winnaars te bekronen had. Wie zal het zeggen?