woensdag 18 december 2013

transgalactisch perspectief 15


R treedt op deze blog aan als gast. Hij neemt zich voor mij 365 berichten te sturen en hij gaf mij de toestemming deze berichten hier te plaatsen.
R wenst anoniem te blijven.

Dag Pascal,

In de ICT is er altijd behoefte aan goede projectleiders. Projectleiders hebben uiteenlopende achtergronden en overeenkomstige karakters. Ze zijn overtuigd van hun kunnen en als ze iets hebben geleerd, dan is het dat ze beter kunnen vertrouwen op hun eigen intuïtie dan op de deskundigheid van de medewerkers uit hun team.

Ik had vaak moeite met de manier waarop zij hun belangrijke werk verrichtten. Dan was je met een groep mensen al een tijdje inhoudelijk bezig met een ingewikkeld vraagstuk, en dan kwam er dat onvermijdelijke moment in een Golden Tulip Hotel, waarin je als team kennis maakte met de nieuwe projectleider die door de leuke baas bij een toonaangevend bureau was ingehuurd om het klusje verder te klaren.

Op het afgesproken tijdstip was iedereen er, behalve de leuke baas en de nieuwe projectleider. Die hadden vooroverleg – meestal kennismaking – en kwamen samen aangewandeld, met een glimlach alsof ze een vredesakkoord voor het Midden-Oosten hadden ondertekend. De leuke baas zei snel te willen beginnen omdat hij zo weg moest, en dan vertelde hij in vijf minuten over hoeveel vertrouwen hij had in het project, het team en in de nieuwe projectleider. De leuke baas gaf de nieuwe projectleider het woord en vertrok. Zijn vrouw wist vast niet waarheen.

In het ergste geval had de nieuwe projectleider een plastic zak bij zich, waar deze een muts, sjaal, rugzak en kompas uit haalde. Dan volgde de visie van de nieuwe projectleider, die het project vergeleek met het beklimmen van een berg en zijn rol zag als gids. Dat had in twee minuten gekund, maar duurde al snel anderhalf uur omdat de metaforische boodschap was embedded in een historisch overzicht van het succesvolle bedrijf waarvoor hij werkte, en in een toelichting op zijn smetteloos CV, zijn vrouw en kinderen en zijn hobby's. Pas dan kregen we de opdracht om in groepjes met een kompas een route af te leggen in de directe omgeving van het hotel. Dus als je in de buurt van een hotel een groep van drie of vier verwarde mensen door de bosjes ziet struinen met een papiertje en een kompas, dan weet je voortaan dat er een nieuwe projectleider is begonnen.


Groet, R