maandag 16 december 2013

facebookbericht 482


BDW: "Wat, vandaag geen politiek relevant nieuws door te spelen aan de redacties, of een partijprogramma in twee of drie afleveringen, of een peilingske, of een voorspellingske ivm welke lijst ik ga trekken in de verkiezingen, of iets over GAS of OCMW of intrekken van cultuursubsidies? Oké. Dan hoest ik maar eens, dat komt ook in de gazet."