maandag 18 februari 2013

reactie

U moet HIM  wel erg haten om zo'n verregaande uitleg te willen geven bij zijn woorden, al zijn gestes van voorbedachtheid te verdenken. Ik denk dat U daarin te ver gaat.

Annemie

*

Dag Annemie,

Niet haat maar bezorgdheid heeft mij gestuurd bij het schrijven van mijn tekst. Haat betreft personen, 'HIM' is een instelling aan het worden. Als u vindt dat ik te omstandig en te verregaand uitleg geef bij zijn 'optreden', dan moet u zeker ook fouten in mijn betoog kunnen aanwijzen. Ik geef toe dat mijn uitleg omstandig is maar ik heb het toch gedaan omdat ik het (a) relevant vond het op die manier te zien en (b) het nog nergens anders op die manier heb uitgelegd gezien. Ik vind mijn tekst lezenswaardig en relevant - anders zou ik hem niet hebben geplaatst. Ik neem er geen woord van terug. Ik hoop sommigen de ogen te openen en wil mij later, wanneer 'HIM' zijn zin heeft, niet het zelfverwijt moeten maken 'dat ik het niet geweten heb'.

Toch dank voor uw aandachtige lectuur en belangstelling,

Pascal