woensdag 6 februari 2013

facebookbericht 366

Ja, Mia, ik hou ook van de nuance. Maar om elke kritiek op BDW te smoren met het etiket 'bashen', dat is toch ook weer niet juist. Je moet, denk ik, in wat hij zegt altijd niet alleen de vaak terechte inhoud beoordelen maar ook de strategie. Het is een vorm van hogere retoriek, die bijzonder snugger anticipeert op de fouten van de tegenstrevers en die vooral uit is op polarisatie omdat dat electoraal interessant is. Ik vind ook, net als BDW (in navolging van Patrick Janssen en diens neutraliteitsbeleid), dat homo's in overheidsdienst zich niet nadrukkelijk moeten 'outen', maar ik vind niet dat je die stelling - euh - in stelling moet brengen als daar niet de minste aanleiding toe bestaat want dan ben je meer bezig met de effecten van wat je zegt dan met wat je zegt. Ik vind ook dat Yves Desmet méér dan een punt heeft in zijn opiniestuk van vandaag: de insinuatie, door BDW, dat hij, Desmet, zou bijdragen tot een Pim Fortuyn-scenario is, om het zacht te zeggen, retoriek van een minder gesofistikeerd gehalte.