vrijdag 8 februari 2013

facebookbericht 368 / antireclame 7

Heel juist, natuurlijk. Wel verrassend het in deze hoek te horen. Zolang niets of niemand de lijnen tussen fictie en realiteit opnieuw kalkt, zal de leugen zegevieren. Ik weet dat dit zwaar klinkt, het zij dan maar zo. Iemand moet eens een geleerde studie wijden aan het verband tussen commercialisering en (per definitie leugenachtige) publiciteit enerzijds en het verdwijnen van een eenduidig waarheidsbegrip en bijgevolg de opkomst van een veralgemeend scepticisme en wantrouwen anderzijds. Een goed klimaat voor lieden die de democratie niet hoog in het vaandel voeren.