zondag 18 januari 2009

Reactie

Uiteraard is de strekking van de Messiah Christelijk. Niet met een G, want dat duidt op Calvinisme. De Messiah is Anglicaans door een Lutheraan.

Het libretto is volledig gecompileerd uit (soms gewijzigde) Bijbelteksten. Grotendeels uit het Oude Testament: 40 nummers op de 52, om precies te zijn. Niet specifiek Christelijk dus, maar Joods.

Dat je daar zo verbaasd over bent. Je hebt toch al eens in of uit de Bijbel gelezen?

Wat moet ik nu van je begrijpen? Dat alle religie verwerpelijk is? Het Jodendom? (Maar dan riskeer je als antisemiet te worden gebrandmerkt). Alleen het Christendom? (Dat kan je lekker veilig zeggen). Ook de islam? (Ik denk niet dat je er op je blog het woord weerzinwekkend over had durven gebruiken, 't kon je je kop kosten).

Hels? - Alle cultuurgoed dus van het Christendom? De gotische kathedralen, de Divina Commedia, het voltallige vocale oeuvre van J.S. Bach? Je meent het.

& Dat de bisschop op de eerste rij mag, is toch niet specifiek klerikaal? Het Festival van Vlaanderen hield jarenlang een stoel vrij voor de burgemeester & schepen van cultuur van de Stad Brugge, die zich i.t.t. monseigneur systematisch nooit verwaardigden om te komen opdagen (of zich zelfs af te melden).

Verhoogde helderheid? Het spijt me, maar ik vind dit onder je niveau. Heb je nog een oude rekening te vereffenen of zo?

Hartelijke groeten,

Sibelius

Ik wil je graag de lectuur aanbevelen van: Roger A. Bullard - Messiah. The Gospel according to Handel's Oratorio. London, Hodder & Stoughton, 1995