zondag 18 januari 2009

Reactie

In de Hof van Eden blijft alles gelijk. Dan is er dus geen ontwikkeling. Als Eva niet het lef had gehad te kiezen voor het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, van bewustwording dus, zouden Adam en zij en hun nakomelingen eeuwig kinderen zijn gebleven. We moeten kennelijk door de stof heen, en door pijn en smart, groeien in bewustwording.
Remco