maandag 5 januari 2009

Dag 495 vVH&C

090103 en 090105 – Een tijdje geleden was er een bericht dat bloggers met een reactiemogelijkheid en een tellertje op hun blog zouden moeten gaan betalen omdat door die reactiemogelijkheid of door de werking van dat tellertje hun bezoekers cookiegewijs gegevens achterlieten. Privacy. Dan was er het blogrelletje met minister De Crem, die bij die gelegenheid uitdrukkelijk verklaarde eens nader te zullen bekijken wat er kon worden ondernomen om dat vrijheidje van meningsuiting eens wat meer aan banden te leggen. Dat was niet de eerste keer dat ik dacht: Tiens, hoelang zullen de internautprivileges, waarvan ook ik gebruik maak, nog blijven duren?

Een jaar of twintig (of was het dertig?) geleden had je het ook met vrije radio’s: eerst de totale anarchie, waarna het fenomeen stevig aan banden werd gelegd. Het zou in de logica van de loop der dingen liggen als ook de vrijheid in bloggerland niet eindeloos zou blijken te zijn. Een recent bericht (De Standaard 18 december 2008) leert dat klasfoto’s ‘niet zomaar’ op het internet mogen verschijnen. ‘Klasfoto’s mogen slechts op het internet gepost worden, als de betrokkenen dat toelaten, zegt de Privacycommissie.’ Uit het artikel blijkt dat die commissie werkt met het begrip ‘gerichte’ foto’s. Dat is natuurlijk niet zo’n helder begrip: wat is gericht? Een fotograaf ‘richt’ toch altijd? Waarschijnlijk wordt bedoeld dat je toch nog altijd ook een foto van een bezienswaardigheid moet kunnen maken waarop dan, onvermijdelijk, ook mensen te zien kunnen zijn. Die staan er dan onbedoeld op, deze foto’s van hen zijn ‘ongericht’. Meteen komt een nieuw genre in beeld: foto’s van mensen die, om het stigma ‘gericht’ te vermijden, ‘ongericht’ lijken maar het in feite niet zijn.

De gerichtheidsbepaling is niet de enige dubbelzinnigheid. Gerichte foto’s van personen mogen wél op het internet als deze personen daartoe hun toestemming geven. Dat hoeft niet schriftelijk te gebeuren: een mondelinge toestemming is voldoende. Maar ga dat maar eens bewijzen, het lijkt me niet meteen de meest waterdichte regeling.

Dit soort tijdingen doet mij vrezen dat er nattigheid op komst is voor bloggers en fotografen.