zondag 18 januari 2009

Dag 508 vVH&C

090113 - Beste Sibelius,

Hartelijk dank voor je omstandige, bewogen en feitelijke commentaar. Met jouw goedvinden plaats ik hem op de blog, zoals ik met commentaren gewoon ben te doen, zij het niet na eerst de uitdrukkelijke toestemming van de commentaarschrijver te hebben verkregen.

Ik weet niets van Händel, en de Bijbel heb ik nooit echt goed gelezen. (Maar ik ben wel op alle mogelijke manieren geïmpregneerd door de christelijke cultuur - ten goede én ten kwade.) Het enige wat ik wou zeggen met het stukje dat ik schreef was: hoe hevig het contrast bij mij was aangekomen tussen wat ik hoorde en wat ik ondertussen in het programmaboekje las. En nu overdenk ik: waarom plaatst de librettist van de Messiah uitgerekend die teksten naast elkaar - terwijl er toch vele andere zijn die niet in die mate aanstootgevend zijn?

Ik heb het over een 'staalkaart van zowat alles wat de gristelijke geloofsleer (...) weerzinwekkend maakt', daarmee zeg ik dus absoluut niet dat àlles aan die geloofsleer weerzinwekkend is. En wat is dan weerzinwekkend?, vraag je wellicht. De schuld die de gelovigen wordt aangepraat (He was wounded for our transgressions), pervers vermengd met bloederigheid en masochistisch vertoon van bijna wellustig fysiek lijden (He hid not His face from shame and spitting); de morele attitude die Nietzsche treffend heeft omschreven als de 'Slavenmoraal' (with his stripes we are healed); de domme idee dat wij een kudde onnozele schapen zijn.

Over jodendom of islam heb ik helemaal niets willen zeggen, dus wat jij daar allemaal bij sleurt is van de pot gerukt. Maar nu je het me toch vraagt: ik vind een aantal zaken die met die religies verbonden zijn al even weerzinwekkend. Gaande van het bombarderen van de Gazastrook tot het afschieten van raketten op onschuldige Israëliërs. Ook die religies hebben hun défauts, zoals ze, net zoals het christendom (alle vormen daarvan), tot grootse culturele en artistieke prestaties hebben bijgedragen.

De paragraaf over de bisschop was helemaal niet zo bedoeld zoals jij hem gelezen hebt. Natuurlijk mag de bisschop van mij op de eerste rij zitten. En het siert hem dat hij komt opdagen. Ik wou enkel een contrast oproepen tussen de protserige weelde van de muziek en het sobere grijze mannetje dat daar kwam binnengewandeld.

Even hartelijke groeten terug,
P.