donderdag 29 januari 2009

***

Beste vrienden van het ronde rad en de ronkende raderen; van bidon, guidon en carton; van spakengeflikker en poldergalmende internationales; van kilovretende kilometers,

Ik ben in het grootste geheim en in alle bescheidenheid begonnen met een relanceplan. Na de historische conditiecrash van 4 januari in de Blankenbergse Polder - de gecombineerde visuele herinnering van een kudde grijze ganzen in de weide naast mij en van een kleurrijk pelotonnetje dat alweer twee bochten verder uit het zicht dreigde te verdwijnen, blijft in mijn geheugen, wat zeg ik, in mijn ziel gegrift (ik blijf mij afvragen met welke troep ik mij op dat ogenblik het meeste verwant voelde) - na die afgang dus heb ik besloten om in de grootste beslotenheid mijn conditiepeil op peil te brengen (fietsen is een zaak van herhalingen). Een flandrien, ook een belgicistische, heeft zijn trots.Maar ik kom terug! Ik kom terug!