vrijdag 16 januari 2009

Dag 506 vVH&C

090105 – Dag P.,

Ik ben natuurlijk zeer vereerd dat je aan mij denkt, maar de eerlijkheid gebiedt mij toch te zeggen dat het nooit eerder in mij is opgekomen om mij te verdiepen in het werk van Michel de Ghelderode en dat ik de kans klein acht dat iets dergelijks in de toekomst nog zou gebeuren. Ik heb zelf de grootste moeite om het teveel en de toevloed zoveel mogelijk in te dijken en om, zoals jij dat fraai omschrijft, tot 'een nieuwe essentie' te komen. Als ik nu nog zou moeten lezen wat hier allemaal op lectuur te wachten staat, dan heb ik zo al twee of drie extra levens nodig. Bovendien vormt plaatsgebrek een nijpend probleem.

Ik denk dat Arthur in de Langestraat die boeken beter naar waarde zal weten te schatten. In De Slegte zul je er zeer weinig voor krijgen.

Erg hé, dat je de dag van vandaag niet meer weet wat je met dergelijke mooie boeken moet doen?

Ik herken ook dat verlangen naar overzicht en schaarste. Naar een ruimte met witte muren en enkel een stoel en een tafel...

Ik wil natuurlijk wel eens aan S. vragen of zij geïnteresseerd is in het dramaturgisch oeuvre van Michel de Ghelderode.

Van harte,
P.