dinsdag 26 juli 2022

notitie 253

EEN GRUWELIJKE MOORD

Een van de stelregels die ik handhaaf bij het vormen van meninkjes waarvan ik het om de een of andere reden nodig acht ze te spuien is: ‘ken uw vijanden’. Daarom moet ik het vandaag hebben over een gruwelijk misdrijf, namelijk dit: ‘Roofvogel grijpt en doodt chihuahua inWallonië. Daarbij is mijn vijand niet de roofvogel, niet de chihuahua en al evenmin Wallonië, maar wel degelijk de website waarop ik dit bericht heb aangetroffen en het ongehinderde gemak waarmee die website angst propageert en foute berichtgeving uitzendt – waarbij ik met ‘fout’ niet bedoel dat die berichtgeving feitelijk onjuist is maar wel dat ze moreel laakbaar is.

Ik geef hier de integrale tekst van het artikel. Lees en gruw mee:

“De 5-jarige chihuahua Chipie is op gruwelijke wijze om het leven gekomen toen hij liep te spelen in de tuin in Ham-sur-Heure-Nalinnes, in de provincie Henegouwen.

Het lieve diertje van amper 2.6 kilogram werd gegrepen door een buizerd. De roofvogel steeg met de chihuahua in zijn klauwen op en liet het dier vervolgens vallen bij de buren. Daar pikte hij de arme Chipie dood. “Chipie schreeuwde, gilde”, doet zijn baasje Carole het afschuwelijke verhaal bij RTL. “We gingen naar het naburige pand om mijn hondje te redden, maar het diertje bezweek aan de talrijke verwondingen”, aldus de vrouw.

(Skwadra by Tagtik/Source: RTL/Illustration picture: Unsplash)”

De foto hieronder is de foto die ook bij het MSN-artikel staat. ‘MSN’ staat voor ‘The Microsoft Network’. Wanneer ik op mijn laptop mijn webbrowser open, verschijnt de webpagina van MSN. Daar zou ik niet zelf voor gekozen hebben, maar het staat er standaard op en ik ben er nog niet toe gekomen om het te vervangen door iets anders. Op die webpagina is er een aanbod van weetjes, afgewisseld met reclame. Het is een mix van nieuwsberichten en faits divers die vaak mijn aandacht trekken. Ik ben mij natuurlijk bewust van de clickstrategie die hierachter zit, maar dat belet mij niet om regelmatig door het nieuwsaanbod van MSN te scrollen.

Het zou interessant zijn om een analyse van deze berichten te maken. Wat is hun relevantie, op welk soort publiek wordt gemikt, wat brengen de berichten teweeg? Enzovoort. Wellicht is een dergelijke analyse al gemaakt.

Het bericht over Chipie-de-chihuahua is exemplarisch. Als je het goed leest, blijken er toch wel wat onderhuidse manipulaties in naar voren te komen. De hond wordt impliciet vergeleken met een kind. ‘De 5-jarige Chipie was aan het spelen.’ ‘Om het leven komen’ is een uitdrukking die normaal gezien eerder voor mensen dan voor dieren wordt gebezigd. ‘Op gruwelijke wijze’ is tendentieus. De exacte plaatsbepaling, in een tuin ‘in Ham-sur-Heure-Nalinnes, in de provincie Henegouwen’, is ook nogal antropomorfiserend. En dat geldt ook voor de rest van het artikeltje, dat u zelf maar eens moet napluizen – als u tenminste niet al bezweken bent onder de emoties.

Wat er niet wordt bij gezegd, is dat de snoodaard van dienst, een buizerd, gewoon deed wat buizerds doen, namelijk buizerd zijn. Zo’n lief, schreeuwend en gillend hondje is nu eenmaal een aantrekkelijke prooi en je mag hopen dat het ding zijn klep hield wanneer de stoute vogel hem, met het oog op oppeuzeling, doodpikte, met ‘talrijke verwondingen’ tot gevolg.

Ach. Als MSN dergelijke berichten plaatst, veronderstel ik dat MSN weet hoe ze bij het publiek dat van haar ‘Network’ gebruik maakt aankomen. Dat publiek vindt chihuahua’s schattige levende knuffels, terwijl buizerds stoute boosdoeners zijn. Dat publiek vraagt zich niet af hoe het voor de chihuahua voelt om chihuahua te moeten zijn. Dat publiek vindt het blijkbaar normaal dat antropomorfiserende ethische kwalificaties (‘gruwelijk’, ‘lief’…) worden aangewend om het gedrag van dieren in een soort van misdaadsetting te plaatsen.

Bullshit, dat MSN-webportaal, maar ik heb er al veel geleerd.