woensdag 2 december 2020

scherf 91

Niet vergeten

Een van de centrale stellingen in het buitengemeen interessante boek De geheugenlozen van Géraldine Schwarz over de verwerking van het nazisme en fascisme in de tweede helft van de twintigste eeuw en tot op vandaag in Duitsland en Italië, en van de collaboratie en de medeplichtigheid aan de Holocaust in onder meer Frankrijk en Nederland, is dat het gebrekkige en soms zelfs ontbrekende herinneren en het pas laattijdig opkomen van een duidend herdenken mede aan de basis liggen van de huidige heropflakkering van extreemrechtse vormen van populisme in heel wat Europese landen. (Meteen ook mijn belangrijkste bezwaar tegen het boek van Schwarz, waarvoor men nochtans de moeite heeft gedaan om het – zeer goed – te vertalen in het Nederlands, is dat Vlaanderen, waar toch een kwart van de Nederlandstaligen woont, zeer nadrukkelijk volledig buiten beeld blijft.)

Uiteraard moest ik aan die centrale stelling van Schwartz terugdenken bij het lezen van Federico Sánchez groet u. Jorge Semprún blikt terug op zijn politieke carrière in Spanje als minister van Cultuur tussen 1988 en 1991. Maar hij beweert precies het tegenovergestelde van wat Schwarz omstandig aanvoert. Het is, aldus Semprún, precies door de hele herinnering aan de Spaanse Burgeroorlog en het franquisme onder de mat te vegen, en door alle betrokkenen, van welke van beide zijden ook, in de nieuwe democratie een kans te geven, dat alles zo zacht is kunnen overgaan naar een ‘normale’ parlementaire democratie – fluweelzacht zoals de revolutie van Václav Havel: ‘Het is een feit dat deze collectieve verdringing, voor een deel instinctief, spontaan, en voor een deel weloverwogen, politiek georkestreerd door de partijen die de fluwelen overgang hebben geleid, een van de wezenlijke gegevens van het afgelopen decennium vormt. (…) Dit proces van massaal geheugenverlies kan ongetwijfeld worden gezien als een positieve factor in de fundamentele fase van de overgang, toen het ging om de vestiging en consolidatie van het democratisch bestel.’ (79)

Maar Semprún voegt hier wel een vraag aan toe, we schrijven, enfin, hij schrijft 1993: ‘Is het moment niet aangebroken om de terugkeer van het verdrongene collectief te gaan beheersen, om ons vrijwillige geheugenverlies omtrent de inzet van de Burgeroorlog te laten varen en die eindelijk eens te verwerken (…)?’ (80)

 

Géraldine Schwartz, De geheugenlozen (Les Amnésiques (2017), vertaling Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen (2019))

Jorge Semprún, Federico Sánchez groet u (Federico Sanchez vous salue bien (1993), vertaling Ineke Mertens (1996))