dinsdag 15 december 2020

facebookbericht 1155

(onderaan de FB-‘thread’ volgend op de brief aan X. over Marc Van Ranst)

Bon, het is wel geweest. Ik heb de hele 'thread' hierboven laten staan en tot nu toe ook niemand 'ontvriend' omdat ik het relevant vond te tonen hoe vér sommigen gaan met hun visies en hoe gepolariseerd, met totààl onoverbrugbare tegenstellingen, onze wereld aan het worden is. Maar wanneer de deelnemers aan het 'gesprek' beginnen te schelden, stopt het. Ik bedank iedereen die een constructieve bijdrage heeft geleverd. Maar nu zou ik toch graag hebben dat de discussie elders wordt voortgezet, als daar nog de behoefte toe bestaat tenminste.