zaterdag 19 december 2020

afscheid van mijn digitaal bestaan 185

voor deze rubriek selecteer ik de beste stukken die op deze blog zijn verschenen

27 september 2008

Tja, wat is perfectionisme eigenlijk? Het werkt verlammend, het is steriel. Het is lafheid. En luiheid ook. Dat is paradoxaal, dat moet je even uitleggen. Want is de perfectionist nu net niet ijverig, helemaal niet lui, het tegenovergestelde van lui? Neen, dat lijkt hij alleen maar. Hij verbergt zijn fundamentele luiheid achter de ijver aan de oppervlakte (onder het oppervlak van zijn ijvervijver). Zijn luiheid is fundamenteler omdat hij, als perfectionist, niet echt tot handelen toekomt – en hij wil ook niet tot handelen toekomen omdat hij zich niet wil blootstellen aan de kritiek die dat handelen zou teweegbrengen en, daar onvermijdelijk mee verbonden, aan de noodzaak om door nog meer en nog ingrijpender handelen gevolg te geven aan die kritiek.