zondag 1 september 2019

wolken 3421-3431

wolkenfragmenten in Filip Rogiers, Angel

3421
Buiten verhulden dikke zwarte wolken dat het pas late middag was. (17)

3422
Matig bewolkt en in de latere middag kans op neerslag. (19)

3423
De wolken hingen laag en we hoorden het vliegtuig voor we het zagen. Langzaam zwol het gegrom aan tot het de muziek overstemde. Het duurde eindeloos lang voordat het silhouet van de kist zich in de wolken aftekende. (20)

3424
De brede kakigroene onderkant van het vliegtuig daalde loom uit de wolken neer. (20)

3425
Maar ze luisterde niet, bleef onbereikbaar ver en toch dicht naast mij staan, starend naar de hemel, waar dikke, donkere wolken dichterbij dreven. (53)

3426
Emilie en ik hadden in de tuin gezeten, we keken naar de machtige, traag over de vallei van de Othain schuivende rozerode en gele wolkenformaties. (71)

3427
Boven de vallei van de Othain pakten zwarte, regenzwangere wolken zich opnieuw samen. (75)

3428
De dikke zwarte wolk die zich het afgelopen uur boven de blokken had gevormd, barstte net op dat moment open als een overrijpe zweer. (82)

3429
Overdag zorgt een flauwe zon die door de grijze wolkenfilm heen breekt af en toe voor verpozing. (131)

3430
Door het microklimaat was in de Gaume minder bewolking dan elders en het was dan ook een van de weinige plekken in België en Frankrijk waar het unieke schouwspel dat de totale zonsverduistering was, van het begin tot het einde kon worden waargenomen. (227)

3431
Hoog in de lucht, boven het van regen zwangere wolkendek, scheurt een vliegtuig over de Gaume. (243)