zondag 1 september 2019

Filip Rogiers, Angel

Ik had nog maar net in de afprijsbakken van de Fnac de roman Angel zien liggen en niet meegenomen, of ik zag op Facebook Filip Rogiers’ hartenkreet: ‘(…) Het boek kwam net iets te laat [vanwege de actualiteit] en verdwijnt nu ook net iets te vroeg. De papieren versie gaat eerstdaags door de versnipperaar. Het verdiende beter. (…)’

Ik dus meteen terug naar de Fnac en… lezen maar. Niet gestopt met lezen eigenlijk. Tot ik de laatste bladzijde omsloeg.

De angel in de titel valt op meerdere manieren te interpreteren. De Engelse betekenis – engel – speelt zeker mee omdat een van de verhaalelementen een kindersterfte betreft. Maar het gaat toch vooral over het steekwapen waarmee bijen hun gif verspreiden: een van de hoofdpersonages is imker, en af en toe steekt zo’n bij wel eens. Die bijen heeft Rogiers van doen omdat de achteruitgang van deze diersoort een treffende illustratie vormt van de degradatie van ons leefmilieu waarin het gif, dat onzichtbaar is, zich overal verspreidt en niet kan bestreden worden. ‘We leefden in een tijd waarin schuilen voor onheil steeds moeilijker werd.’

Er zijn de chemische wapens van de Koude Oorlog en van andere oorlogen, er zijn de schadelijke stoffen die zich in het milieu verspreiden en die vele jaren na hun inwerking tot kwalijke ziektes leiden, er zijn de verderfelijke denkbeelden die bijvoorbeeld onze taal vergiftigen. ‘“Woorden doen ertoe. Ze verraden een ideologie”, zo slaat hij mij met Jacques Derrida om de oren.’

Het eerste deel van de roman, naar het dictum van Paul-Henri Spaak getiteld ‘Nous avons peur’, speelt tijdens de Koude Oorlog. Hoofdpersonage is Nathan Helmer, een Canadese militair op een NAVO-luchtmachtbasis in het Noord-Franse Marville. Een transport van personen, onder wie Nathans zwangere geliefde Margret, loopt slecht af. Margret verliest haar kind. Wat is er gebeurd? Het blijft bij veronderstellingen en vermoedens. Rogiers heeft het over experimenten met gif en legt verbanden met de experimenten die de nazi’s uitvoerden op joden. De naam van dokter Mengele valt. Niet bij het haar getrokken is dat want het is algemeen geweten dat er tussen de nazi’s en de Amerikaanse oorlogsmachine ook in de ontwikkeling van de atoombom een rechtstreeks verband heeft bestaan, bestaat.

Het tweede deel, ‘Time is out of joint’ (Shakespeare), speelt een generatie later. Nu volgen we Alain, de zoon van Nathan uit diens tweede huwelijk. Alain werkt als journalist voor een regionale krant. Hij zou zich graag opwerken naar een groter bereik en belangrijkere onderwerpen, maar heeft in de ogen van zijn werkgevers een te kritisch profiel. Vooral de kwesties van het gif en de experimenten, kortom alles waarover zijn vader ongaarne spreekt, interesseren Alain. Maar de geschiedenis herhaalt zich en de mens is een hardleerse soort. Net als zijn vader moet Alain ondervinden dat het leven maar weinig kansen biedt en nog minder de tijd om de juiste beslissingen te nemen. Herkansingen, zo leert elke terugblik, biedt het leven niet: ‘Mogelijkheden worden nooit absoluter dan wanneer ze onmogelijkheden zijn geworden.’ Dat besef sluipt de levens binnen als een hardnekkig gif waarvoor geen antidotum bestaat. Alain verzet zich lang tegen dit besef: ‘Alles wil ik doen om niet nog eens voor jaren ondergedompeld te hoeven worden in een moeras van gemiste kansen en een leven zonder verhaal.’ ‘[E]en leven zonder verhaal’, die zinsnede kun je op twee manieren lezen.

Enfin, Angel biedt nog veel meer. De roman is een kluwen van verhaallijnen, het gaat maar heen en weer in de tijd en je moet goed bij de les blijven. Maar wat een inleving in de personages, wat een beknopte en vlotte schrijfstijl, en wat een rijkdom aan thema’s! Daarbij mag uiteraard ook de liefde niet ontbreken. Cupido treft ons met zijn pijl, zijn angel. Maar veel meer dan een fundamentele eenzaamheid zit er niet in, zo blijkt, zeker wanneer Nathan in de duisternis van de dementie blijkt weg te zinken. ‘We wonen allemaal in ons eigen leven en niemand kan in de tijd van een ander reizen. Het hoogst haalbare is dat je een deel van de tijd en de weg samen aflegt.’

Angel is vooral een roman over wat de mens met andere mensen en met de planeet aanricht – Rogiers reikt stof genoeg aan om doordrongen te geraken van ‘een diepe tristesse om het wezen van de mensheid’.

Inderdaad, het boek verdient beter dan amper één jaar na zijn uitgave te worpen onderworpen aan de barbarij van de economische logica. Papierversnipperaar, godbetert! Ik vind dat er parallellen te trekken zijn tussen de hedendaagse uitgeverspraktijken en de boekverbrandingen door de nazi’s, maar dat is voor een andere keer. Angel is een bijzonder sterke roman en wie hem vernietigt is behalve een vandaal ook een sukkel want Filip Rogiers heeft zijn goede gif al in menige geest ingebracht en daar kan geen mens nog aan.

Filip Rogiers, Angel, Polis, 2018, 247 p.