zondag 22 september 2019

facebookbericht 1224

FB-contact Laurent Œdipe stoort zich aan de irritante klimaatmeisjes en beweert dat ze worden gestuurd door een achterliggende ‘lobby’.

U mag zeggen wat u wilt, Laurent Œdipe, verre van mij om u dat recht te ontzeggen. Iedereen denkt voor mijn part wat hij of zij meent te moeten denken, maar gratuite conspiratietheorieën de wereld in slingeren alleen maar omdat u een viscerale afkeer hebt van 'wichten' die zaken verdedigen waar u zelf als milieubewuste dierenvriend ook achter staat, en dan nog vooral omdat zij dat doen op een manier die u niet zint: dat vind ik zwak en kwalijk. Zwak omdat u eigenlijk geen antwoord geeft op mijn vraag en mij zelfs verzoekt om het tegendeel van uw bewering te bewijzen, wat ik uiteraard niet kan. Kwalijk omdat u met uw argumentatie aan de kant gaat staan waar wérkelijk de lobby's zitten die er alle belang bij hebben dat de toestand blijft zoals ze is, ook als de planeet daarmee regelrecht naar de afgrond dendert. Bovendien klopt uw redenering niet. Enerzijds verwijt u de 'wichten' irritante kretologie en gekrijs, anderzijds beweert u dat hun retoriek hun wordt ingefluisterd door achterliggende duistere krachten. Welk belang zouden die krachten dan verdedigen? Ik kan u echt niet volgen.

En Jan Dhaese vraagt wie er denkt dat Greta Thunberg haar speech zelf geschreven heeft.

Ik denk dat, Jan Dhaese. En zelfs als het zo niet zou zijn, dan stel ik u enkele even simpele vragen. 1. Bewijs maar eens dat iemand anders het schreef. (Dat is wat Laurent Œdipe doet: de bewijslast verleggen.) 2. Wie bestuurt de handpop Greta T. (want dat is ze dan als ze haar tekst niet zelf schrijft) en met welk doel? 3. Is de inhoud van de boodschap dan niet belangrijker dan de vorm? Moeten wij ons niet bezinnen over WAT Greta T. vraagt in plaats van ons aan haar persoontje te ergeren? 4. Waarom ergeren verstandige volwassen mannen zich aan het in hun ogen irritante gedrag van wat zij 'wichten' noemen?