dinsdag 30 augustus 2016

facebookbericht 928

een FB-contact maakt bezwaar tegen de schrijver Benno Barnard, vooral omwille van diens opvattingen

Goed literair schrijven heeft meer met vorm dan met inhoud te maken. Of preciezer: met een juiste afstemming van vorm op inhoud. Overigens vind ik niet dat we een veelheid van terechte of dan toch minstens behartenswaardige overtuigingen van een literator moeten begraven onder enkele van zijn extreem geformuleerde of gewoon extreme opvattingen. Soms is het goed om eens onze linkse bril af te zetten en naar de stemmen te luisteren die weerklinken aan de andere zijde van de Vlaamse (grond)stroom. En om het onderscheid te maken tussen provocatie en nuance. Pas dan kun je gewaarworden dat de 'rechtse' BB meer te vertellen heeft dan veel zogenaamd 'linkse' auteurs met veel minder talent. Puur literair en dus los van elke ideologische invalshoek vind ik het autobiografisch drieluik Eeuwrest van het beste wat de Nederlandstalige literatuur in de vorige eeuw heeft opgeleverd. Zeer pretentieus, dat wel, maar soms kan pretentie terecht zijn.