zaterdag 18 april 2015

idiosyncratische synesthesieën 1-3nieuwe rubriek!

1

Achter de duif die, borst vooruit, van rechts naar links hoog boven de achtertuinen door de lucht glijdt, verplaatst een ambulancesirene zich in de tegenovergestelde richting door de parallelstraat achter de huizen aan de andere kant van het huizenblok.

2

Ik sta uit te blazen op de top van de heuvel. Een man fietst door het beeld, telefonerend. ‘Je kunt moeilijk op twee plaatsen tegelijk zijn,’ hoor ik hem nog zeggen, net voor hij aan de afzink begint.

3

Een auto rijdt over het kruispunt, de chauffeurszijde naar mij gekeerd. Vooraan weerkaatst het dichtgedraaide raampje de wolkenlucht. Achteraan zit een man, elleboog nonchalant op de deurrand. Even denk ik dat hij stuurt.