dinsdag 21 april 2015

facebookbericht 746Indien Apple voortaan een peer als logo zou nemen, zou de VRT dan in het Journaal daaraan een item besteden? Wellicht wel, maar dan misschien als toemaatje, na de sport. Indien Peugeot zich voortaan zou profileren met een kip in plaats van met een leeuw, of indien Lidl zijn miserabilistische huisstijl zou aanpassen: allemaal toemaatjes. Hooguit. Publiciteit is tot nader order geen nieuws. En verkiezingspropaganda is – terecht – strikt gereglementeerd.

De N-VA voert een tussenelectorale campagne en vervangt het V-teken door een hand met gespreide vingers. Item voor het Journaal? Uiteraard niet zou je denken, of het zou moeten zijn dat het toch significant is dat het Vlaams-nationalisme niet meer zo symboolhecht blijkt te zijn, denk maar aan de heisa die indertijd de verwijdering van het ‘Alles Voor Vlaanderen / Vlaanderen voor Kristus’-kruis van de voorpagina van De Standaard oogstte, een krant die, maar dat geheel terzijde, kort na de Tweede Wereldoorlog menig zwaarverbrande journalist opviste.

Gelukkig waren er nog die negenhonderd sukkelaars die verdronken in de Middellandse Zee (geen uitgestrekte armen genoeg om ze te redden), of die Vlaams-nationale symboolwissel van ‘de V van verandering’ naar de gespreide vijf vingers waarmee het middenveld wordt uitgewist, de sociale zekerheid wordt afgebroken en alles wat er werkelijk toe doet wordt weggewuifd was helemaal vooraan in het nieuws gekomen.

Wat later in hetzelfde Journaal zien we, in het verslag over het Kamerdebat over de indexsprong, de camera inzoomen op een lege parlementsstoel. De stoel in kwestie is die rechts van kamerlid Peter De Roover en behoort dus toe aan de voorzitter van de partij N-VA, tevens burgemeester van Antwerpen. Ik herinner mij dat van die keer dat die burgemeester samen met De Roover en nog twee andere partijgenoten zijn minachting voor het parlement etaleerde door doodleuk voor de camera’s te zitten kleurenwiezen.

Een volwaardig Journaalitem voor expliciete partijpropaganda versus een binnengesmokkelde – en moedige! – subversiviteit in het item over het Kamerdebat: ziedaar het journalistieke evenwicht wat betreft de lippendienst die aan de – volgens de voorzitter van de PS en nog vele andere politieke waarnemers – extreemrechtse partij N-VA dient te worden bewezen omdat het VOKA nu eenmaal de plak zwaait in de VRT.

Een van de leuke Facebookreacties op de zogenaamde ‘helfie’ – zo willen de schijnbaar jolige maar in werkelijkheid cynische Vlaams-nationalisten dat vijfvingerige gebaar noemen – is dat het maar een letter verschil is met ‘HEILfie’, en zo komen we aardig in de buurt van datgene waarover we vanwege de zogenaamde ad hitlerum-redeneerfout volgens diezelfde Vlaams-nationalisten niet mogen spreken en dus moeten zwijgen. Elke verwijzing naar de jaren dertig is uit den boze, zo heet het dan. Wel, bij dit wansmakelijk vertoon van minachting voor de sociaal en solidair denkende Vlaming en van het geloof in de veronderstelling dat iedereen wel dom genoeg zal zijn om het allemaal te blijven slikken kan ik niet zwijgen.