donderdag 4 november 2004

Van dieren, dichters en bomen

Aan de kant van David tegen Goliath staan. Principieel aan de kant van de afvalligen, de uitgestotenen, de onterfden, de onzekeren, de machtelozen, de vertwijfelden, de onaangepasten, de bespotten staan. Aan de kant van de dieren, de dichters en de bomen staan. Vooral de onaangepasten en de dichters, wat mij betreft. Ik herlees, na twaalf jaar, Paul de Wispelaeres Het verkoolde alfabet en God!, wat spreekt dat boek mij nog altijd aan!