dinsdag 30 november 2004

Ik lees Proust niet, ik vertaal hem (6)

La jalousie, qui a un bandeau sur les yeux, n’est pas seulement impuissante à rien découvrir dans les ténèbres qui l’enveloppent, elle est encore un de ces supplices où la tâche est à recommencer sans cesse, comme celle des Danaïdes, comme celle d’Ixion.
(III:151)

De geblinddoekte jaloezie is niet alleen niet bij machte om iets te onderscheiden in de duisternis die haar omvat, zij is ook als een van die kwellingen die hieruit bestaan dat de taak eindeloos moet worden hervat, zoals de straf der Danaïden, of die van Ixion.

Geblinddoekte jaloezie is niet alleen onmachtig om in het omringende duister iets te ontwaren, zij is bovendien het soort beproeving waarbij de taak steeds moet worden overgedaan, zoals die van de Danaïden, zoals die van Ixion.
(Cornips V:150)