woensdag 24 november 2004

De vreugden van het scannen

‘… het nieuwe zetsel levert meteen minstens negentien nieuwe fouten op. Ik vermeld de meest storende. Op pagina 68 regel 8 en op pagina 122 regel 8 is het voor Van Nijlen zo typische woord ‘lied’ merkwaardig genoeg ‘bed’ geworden. Op pagina 148 regel 14 is ‘rustloos’ getransformeerd tot het nogal surrealistische ‘rusdoos’. Op pagina 171 regel 9 staat ‘met’ in plaats van ‘niet’. Op pagina 172 regel 12 is ‘elken’ ‘eiken’ geworden.’
(Met dank aan Jan Schoolmeesters, die het hier heeft over de derde druk van de verzamelde gedichten van Jan van Nijlen; u kan raden welk apparaat men gebruikt heeft om het oude zetsel naar het nieuwe over te brengen, en welk menselijk oog er níet aan te pas is gekomen om die overdracht te begeleiden. De volledige recensie verschijnt binnenkort in Poëziekrant 2004/6.)