dinsdag 16 november 2004

Uit het nieuws

Het is u misschien ook niet ontgaan dat twee op het eerste gezicht ver uit elkaar liggende feiten opvallend samenvallen: dat Iran, een paar dagen geleden, beslist om zich te schikken naar de internationale atoomafspraken (stopzetting van nucleair programma, etc.), en dat minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, een van de meest gematigde leden van de regering-Bush, opstapt zonder daar echt een reden voor op te geven. Ik weet niet wat u er van denkt, maar mij zint dat samenvallen niet.