vrijdag 5 november 2004

@Anonymous

Ik antwoord Anonymous – die zijn/haar bijdrage ook kan ondertekenen zónder een Blogger-profiel aan te maken, gewoon door onderaan zijn/haar naam te schrijven – hier en niet onder zijn/haar commentaar bij het stukje ‘Terreur met woorden’, dat zelf al een antwoord was op zijn/haar eerdere commentaar op het stukje ‘Van Gogh’.
ad 1.
Anonymous zegt: Ik ben het met je eens dat de hele zaak niet zoveel met het recht op meningsuiting te maken heeft. Er is blijkbaar een groep van dolgedraaide jongeren, al dan niet gemanipuleerd, die niet terugschrikt voor moorden en aanslagen. Zij lijken me gevaarlijker en nog idioter dan de extreem-linkse terroristen van de jaren '70. In elk geval zijn er redenen genoeg om ze streng aan te pakken, preventief door de veiligheidsdiensten, repressief door de strafrechter.
Het gaat om individuen. Voor zover ik er zicht op heb, zijn het ontwortelde individuen, die geen antwoord hebben op het contrast tussen hun (islamitische) cultuur en het hypermaterialisme en de oversekste cultuur van onze zogenaamde westerse beschaving. Een beschaving die al even losgeslagen is, als je het mij vraagt. De meeste van die jongeren krijgen onvoldoende kansen en geven zich over aan het platste materialisme (gel in de kop, zilveren kettinkje rond de hals, rondlummelen met een veel te dure BMW en natuurlijk het oeverloze gsm’en), en aan asociaal en door hun cultuur ingebakken machogedrag (rondhangen op straat, dat oeverloze zaakjes-bedisselen…). Nix aan de handa, als we ons daar aan storen moeten we ze maar een beter voorbeeld kunnen geven. Integratie zou wellicht gemakkelijker kunnen worden afgedwongen als het voorbeeld inspirerender zou zijn. Hun fundamentalisme wordt wellicht ingegeven door een afkeer voor wat zij te zien krijgen – en ik kan dat wel voor een deel begrijpen. Of deze ‘dolgedraaide jongeren’ al dan niet ‘gemanipuleerd’ zijn, laat ik volledig op uw rekening. Zeg mij, wie is eigenlijk niet gemanipuleerd, de dag van vandaag?
ad 2.
Anonymous zegt: Voor Westerse vrouwen is de "terreur van het schoonheidsideaal" als terreur een metafoor; voor Afghaanse vrouwen was de terreur van de Taliban rauwe realiteit.
U zou het eens aan die westerse vrouwen moeten vragen hoe zo’n metafoor aanvoelt. Ik vermoed dat u geen westerse vrouw bent. Overigens ervaar ik, als man, dat schoonheidsideaal waaronder westerse vrouwen gebukt gaan evengoed als een terreur. U onderschat, denk ik, ook de macht die een cultureel ingebakken gebruik heeft. Ik zeg niet dat die Afghaanse vrouwen gelukkig zijn onder hun boerka, ik denk alleen maar dat ze zich niet per definitie gelukkig voelen nu ze hem thuis mogen laten. Ik stel ook vast dat veel islamitische vrouwen gehecht zijn aan het zogezegd onderdrukkende gebruik van het dragen van de hoofddoek.
ad 3.
Anonymous zegt: Dat Van Gogh een onbeschofte deelnemer was aan het publieke debat, is waar, maar het is secundair: hij had wel degelijk het recht om aan dat debat deel te nemen. Dat recht kan pas achteraf worden teruggenomen, en alleen door de rechter. Vergeet overigens niet dat de moordenaar het minstens evenzeer op Hirsi Ali gemunt had.
Ik vind dat elke beschaafde deelnemer aan een debat op het ogenblik zelf dat hij aan dat debat besluit deel te nemen moet uitmaken in hoeverre zijn deelname al dan niet onbeschoft is. De rechter treedt pas in actie als de deelnemer zo onbeschoft is geweest dat niet te doen.
ad 4.
Anonymous zegt: Een flink deel van onze literaire en filosofische traditie bestaat uit teksten die wat sommige mensen heilig vinden bekritiseren en bespotten. Er bestaan nu eenmaal geen heilige teksten, mensen die dat wel vinden mogen niet eisen dat we die heiligheid accepteren. Toevallig ken ik twee creationisten; ik zou het absurd vinden om hen op stang te jagen en constant met hen in de clinch te gaan over hun idiote ideeën, maar als er ooit een drukkingsgroep komt die eist dat het creationisme in het officieel onderwijs onderwezen moet worden, naast de evolutieleer, zal ik die fel bestrijden, met kritiek, humor, ironie, spot. Als die groep creationisten zich daardoor "in hun kern" of "in hun ziel" gekwetst voelen, is dat jammer.
Ik ben het er niet mee eens dat er geen heilige teksten bestaan. Ze bestaan wél, en ze zijn altijd heilig voor mensen (niet op zich). Die hebben, vind ik, het recht dat wij accepteren, niet dat die teksten heilig zijn, maar dat die teksten voor hén heilig zijn. Als wij dan toch in de clinch moeten gaan omdat zij van ons eisen dat ook wij hùn teksten heilig vinden, dan moeten wij dat met redelijke, genuanceerde, stijlvol geformuleerde argumenten doen, niet met de botte bijl.
ad 5.
Anonymous zegt: Hoezo moet de grondwet zowel Nederlands als islamitisch zijn? Zoals elke grondwet geldt ook de Nederlandse of de Belgische (grotendeels toch) uitsluitend voor de mensen die de Nederlandse of de Belgische nationaliteit hebben. Maar hij geldt dan wel voor elke Nederlander of Belg in dezelfde mate. De grondwet hoeft dus even weinig islamitische accenten te bevatten als katholieke of protestantse, namelijk geen enkel. Aan welke islamitische accenten had je gedacht?
Hier heb ik zelf onduidelijk geformuleerd. Ik bedoelde natuurlijk dat je de inwijkelingen, vanaf hun zoveelste jaar hier (kan en moet duidelijk bepaald worden) en nadat zij hebben bewezen dat ze zich willen integreren (bijvoorbeeld door de taal te leren en door bereid te zijn hier te werken – wij moeten hen wel werk willen aanbieden), de nationaliteit moeten kunnen verwerven, mét de bijhorende plichten (eventueel stemplicht) en rechten (stemrecht). Wat ik ook wilde zeggen is dat ik niet geloof in een Nederlandse (of Belgische) cultuur die altijd ‘zuiver’ Nederlands zal blijven. Samen met de inwijkelingen komt er culturele vermenging. Zij nemen onze waarden over – en wij mogen niet uitsluiten dat wij ook van hen iets te leren hebben. Die vermenging kan niet anders dan zich op den duur weerspiegelen in onze instellingen en wetgeving. Uw opmerking dat onze wetgeving geen katholieke of protestantse accenten bevat, lijkt mij fout. Onze wetgeving is christelijk geïnspireerd.
ad 6.
Anonymous zegt: Elke beschaafde ideologie, religie of sekte hoort een uitstapclausule te hebben: leden ervan moeten uit de katholieke, communistische, islamitische etc. club kunnen stappen zonder bang te zijn dat je daar narigheid mee krijgt. Als je enkele eeuwen geleden uit de katholieke club stapte, kon je levend worden verbrand,; als je dat begin vorige eeuw deed, kon je in Vlaanderen nog worden gebroodroofd . Hoe dan ook lijkt zo'n uitstapclausule me essentieel om een club als beschaafd te respecteren. Ik vrees dat een vrij grote groep moslims het met die clausule moeilijk heeft (waarschijnlijk omdat ze zich in hun interne cohesie bedreigd voelen): vandaar de rabiate haat tegen Rushdie en nu Hirsi Ali als "afvalligen". Maar het is wel van levensbelang dat ze ze leren aanvaarden: hun spelregels gelden alleen voor hun eigen club, en iedereen die dat wil, moet uit hun club kunnen stappen en die van buitenaf kunnen bekritiseren.
Daar ben ik het volledig mee eens. En ik denk ook dat een van de grote problemen in het aanzwellende conflict tussen christelijke wereld en islam is dat beide niet op hetzelfde punt van hun ontwikkeling staan. Waar wij een halve eeuw geleden mee hebben afgerekend, daar staan zij nu voor. Maar ook zij zullen hun secularisering meemaken! Het fundamentalisme is daar trouwens al een (krampachtige) reactie op.