zaterdag 10 juni 2017

parallel 78Environmentalisten waren van mening dat omstandigheden en maatschappelijke instituties, waaronder onderwijs en opvoeding, bepaalden hoe en in welke richting mensen zich ontwikkelen. Verander de instituties en de menselijke natuur zal veranderen. Op dit punt schoot het behaviorisme te hulp. De erfelijkheid in al zijn vormen werd overboord geworpen en bij de vorming van gedrag werd de absolute voorrang toegekend aan omgevingsinvloeden. 

Johanna Kint, Expo 58 als belichaming van het humanistisch modernisme, 339

ǁ

Bovendien had links bepaalde onmiskenbare twijfelachtige uitgangspunten geërfd van het liberalisme, zoals het geloof dat de waarheid zal zegevieren en de vervolging aan zich zelf ten onder zal gaan, of dat de mens van nature goed is en slechts gecorrumpeerd wordt door zijn omgeving.

George Orwell, Een olifant omleggen, 222