woensdag 21 juni 2017

facebookbericht 998Newspeak. Zeg niet 'bedreigde diersoort' maar 'soort die zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt'.