vrijdag 9 juni 2017

facebookbericht 995Dat opiniestuk stemt inderdaad niet vrolijk. Maar het zet wel aan het denken. En dat is noodzakelijk. Wie nadenkt over het onderwijs vandaag, kan niet ontsnappen aan een vergelijking met 'vroeger'. Ik weet dat dat 'vroeger' vele gedaanten heeft: autoritair, oubollig, manipulatief, onvrij. Maar wie 'vroeger' zegt, zegt ook: een evident gezag, traditie, cultuur, een hechtere en vooral duidelijkere en hoopvollere samenleving. Natuurlijk zijn onze kinderen vermoeid. Ze worden aan zoveel blootgesteld, tegenwoordig in de eerste plaats aan hun 'electronic devices'. Daar hebben de ouderen nauwelijks nog controle over. De ouderen zijn zelf vaak het noorden kwijt: ze leven in een wereld die ze niet meer kunnen verdedigen. Ik pleit niet voor een nostalgische terugkeer. Dat zou naïef zijn. Maar ik pleit wel voor een grondige bezinning over het onderwijs (en over opvoeding in het algemeen). Ik heb vaak de indruk dat het niet de goede kant opgaat, en ik vrees dat de feiten (met betrekking tot psychosociaal welbevinden, algemene kennis, geletterdheid en wellicht nog wel een aantal andere aspecten) die indruk alleen maar kunnen staven. De bureaucratisering van ons onderwijs (leerlingenfiches, eindtermen..., maar ook de rationalisering, verkeerd begrepen democratisering, economisering, commercialisering en juridisering, en het onderwaarderen van de alfa-vakken) lijkt in elk geval niet bij te dragen tot het mobiliseren van voldoende enthousiasmerende en charismatische, 'bevlogen', leerkrachten. Enfin, er valt veel over te zeggen...

*

Nuance is altijd nodig. Maar we moeten eens stoppen met alles wég te nuanceren. Ik laat me in elk geval niet verschalken of intimideren door het taboe dat rust op de overweging dat bepaalde zaken 'vroeger' misschien toch niet zo slecht waren, en op het uitspreken van kritiek op wie vandaag jong is.