zondag 16 januari 2005

Vrouwen en literatuur

Als reactie op een post van Anneke over de appreciatie van een literair werk en de verschillen die daarin bestaan tussen mannen en vrouwen.
Het is geen waardeoordeel maar een vaststelling: vrouwen zoeken meer het verhaal (inhoud), mannen smaken gemakkelijker de structuur (vorm). Vrouwen lezen sowieso veel meer romans dan mannen, en ze vinden gemakkelijk de zogenaamd moeilijke romans (die het vooral van de vorm moeten hebben) ongenietbaar. Maar iedereen kan natuurlijk voor zichzelf daarvan afwijken. Ik bepleit een wat jij noemt 'open benadering' en dus een zo breed mogelijke herkenning (zo los mogelijk van de eigen persoon); een beoordeling van romans die niet louter op herkenning is gebaseerd maar ook op een appreciatie van formele kwaliteiten; én ten slotte een erkenning van het verschil tussen man en vrouw - ook in de benadering van literatuur.