zaterdag 22 januari 2005

Uit het nieuws

1973: Jean-Paul Sartre richt maoïstisch geïnspireerde krant Libération op.
2004: Edouard de Rothschild verwerft meerderheidsparticipatie in Libération.
Le Figaro was al overgenomen: door wapenbouwer Dassault. En zo zal op de duur niemand ons nog kunnen waarschuwen voor het totalitarisme waarin we verzeild zijn geraakt.