vrijdag 19 mei 2006

Overschrijven (23)

Vraagt u, waarom ik een stuk krengenvlees
Verkies boven drieduizend gouddukaten,
Dan antwoord ik u niet; zeg voor mijn part,
Dat het een luim is. Hebt u dan uw antwoord?
De een kan ’t geschreeuw niet horen van een big,
Een ander wordt half dol als hij een kat ziet,
Een ander kan, hoort hij de neusklank van
Een doedelzak, zijn water niet meer houden;
Hun meester, hartstocht, dwingt hen naar zijn zin
Tot liefde of afschuw.

Shylock, in De koopman van Venetië van Shakespeare (IV:1), in de vertaling van Willy Courteaux, naar aanleiding van de verfilming door Michael Radford (2004).