vrijdag 29 oktober 2010

overschrijven 143

Het is een van de grootste raadsels van de laatste eeuw dat de gelovigen (met inbegrip van de aanhangers der Roomse dwaalleer) niet inzien dat ze bezig zijn de tak af te zagen waar ze op zitten. Juist het streven de teksten eigentijds en begrijpelijk te maken heeft de fundamenten van hun geloof ondermijnd.

Rudy Kousbroek, Opgespoorde wonderen, 186