woensdag 13 oktober 2010

100 woorden / om te onthouden 3

Hij zag er uit als een arbeider. Groot, zwaarlijvig, een iet of wat lijzige blik. Manke gang. Hij stak, tot overmaat van cliché, een groene Michel op. Het was weliswaar Groene Michel filter, maar wie steekt er nu nog groene Michels op? Wat komt die man hier zoeken, op de boekenmarkt? Waarop volgt: een les in onvooringenomenheid. De man komt naar ons kraam en vraagt of wij boeken hebben over de Russische tsaren. Neen. Over Napoleon misschien? Neen, ook niet. Wij moeten u teleurstellen. Waarop hij zijn manke gang langs de kraampjes voortzet. Een arbeider misschien, maar autodidact vorser en napoleontoloog.