zaterdag 22 juli 2017

driekleur 320Op de vierde juli zijn de straten bezaaid met vuurrood papier met zwarte en vergulde figuurtjes bedrukt en overal vind je die kleine voetzoekers die de meest vreemdsoortige ingewanden bezitten; alsmaar pakjes en pakjes, tezamen gebonden door die dunne, platte darmsnaren met hun kleur als van menselijke hersens.

Henry Miller, De kreeftskeerkring, 178-179