vrijdag 14 juli 2017

wolken 2405-2406wolkenfragmenten uit George Orwell, De boerderij der dieren

2405
Het was ergens hoog in de lucht gelegen, een eindje voorbij de wolken, zei Mozes. (22)

2406
‘Daar boven, kameraden,’ placht hij plechtig te zeggen, met zijn grote snavel naar de hemel wijzend, ‘daar boven, juist aan de andere kant van die donkere wolk daar, daar ligt hij, de Berg der Suikerklontjes, dat land van geluk, waar wij arme dieren in alle eeuwigheid van onze arbeid zullen uitrusten!’ (133-134)