vrijdag 7 juli 2017

wolken 2369-2372wolkenfragmenten uit Gerrit Krol, De vitalist

2369
Hij reed tussen twee luchten, over de wolken, en galmende scheuren meldden hem dat de tocht naar de overzijde niet zonder gevaar was. (24)

2370
Langs de hemel trokken grijze, roze, groene wolken die aangaven dat de dag ten einde liep. (46)

2371
Zwarte wolken kwamen opzetten uit het zuidwesten. (122)

2372
De wolken vlogen over hen heen. (123)