zaterdag 8 juli 2017

facebookbericht 1004



Niet in het ophalen, maar in het verfraaien en dus vervormen van onze herinneringen ontstaat de bellettrie. (Maar waarom proberen wij onszelf altijd te verbloemen? Waarom die hunkering naar applaus?)