dinsdag 4 juli 2017

de zomer van 2017 – 3Een paar dagen geleden mocht ik voor het eerst ervaren hoe het voelt wanneer op mijn Facebook-tijdlijn plots, behoorlijk georkestreerd had ik de indruk, de een na de andere mij onbekende ‘trol’ binnendrong om te reageren op de door mij gedeelde analyse van DeWereldMorgen van wat ik dan maar ‘de werken van de burgemeester’ noemde. Niet met argumenten – was dat maar zo, dan had ik er misschien nog iets aan – maar gewoon wegzetten. ‘Lieve deugd, alles wordt hier ZO opgeklopt.... erg!’; ‘links is zo links dat ze zelf hun eigen asshole extreem rechts beschouwen.’ – dat soort opmerkingen.

Het zette mij aan het denken. Het eerste wat mij voor ogen kwam, was het beeld van een verstoord feest.

De bruidstaart is aangesneden, vuurglinsterstokjes kwamen eraan te pas, de gekke nonkel heeft al een paar grappen verkocht, de neven laten de eerste pintjes aanrukken om de dorst te lessen na al die wijn aan tafel, iemand heeft de volumeknop aan de geluidsinstallatie al een eerste zwaai naar rechts gegeven. En dan komt een groep jongemannen de zaal binnen. Hun feest, in de aanpalende zaal van het hotel, is wellicht minder geslaagd, ze komen hier hun licht eens opsteken. Niemand durft er iets van te zeggen. Gastvrijheid, timiditeit, diversiteitsdenken ook want ze lijken niet van hier. Een van hen graait in de restanten van het gebak, een ander vult een glas met wat er in een van de flessen die op tafel is blijven staan is overgebleven. Een derde steekt, ondanks het rookverbod, een sigaret op. Ze blijven wat hangen – de gesprekken van de eigen feestgangers verlopen stiller. Kijk, daar is er een die een volle fles heeft bemachtigd, en ze hebben ook al eigen glazen. Een vierde spreekt een van de meisjes aan, ze schudt het hoofd. Een vijfde gaat naar de dj, roept hem iets in het oor. De dj schudt ook van neen, waarop nummer vijf aanstalten maakt om zelf achter de installatie te gaan staan. Het bruidspaar kijkt elkaar aan, dit loopt fout. Wie gaat dit oplossen, voor het uit de hand loopt?

Dat beeld hielp me om na te denken over ‘trollen’, en over het effect van hun acties op diegenen die erdoor worden belaagd.