vrijdag 28 april 2017

afscheid van mijn digitaal bestaan 14mijn woordenboek (14)

AANHANGWAGEN

Toen ik als dienstplichtige in het leger zat, in 1987 was dat, mocht ik het meemaken dat een van mijn collega’s, een Waal wiens naam ik jammer genoeg ben vergeten, drie opeenvolgende dagen driemaal dezelfde aanhangwagen schilderde. De tweede en derde keer na eerst de verse kakigroene verf te hebben afgeschuurd. Deze jongeman bracht op voortreffelijke wijze de zinloosheid in beeld van zijn (en bij uitbreiding: mijn) aanwezigheid, daar, in die garage in de onmetelijke kazerne van Peutie. Of hij nu dit deed, of iets anders, het maakte niet uit, als de tijd maar voorbijging.

Een aanhangwagen is ook, in tijden van verkiezingen, een ‘remorque’ waarop verkiezingsaffiches zijn aangebracht en die goed zichtbaar, meestal een kostbare parkeerplaats in beslag nemend, wordt achtergelaten. In dat geval is het een wagen die om aanhang smeekt.