maandag 17 april 2017

facebookbericht 974


Enkele elementen in verband met de door Gwendolyn Rutten (Open Vld) heropende discussie over het betoelagen van religies.

De Kerk is allang niet meer betrokken in dat negentiende-eeuwse monsterverbond van Kapitalisme, Kerk en Staat. * Via subsidiëring is een elementaire controle mogelijk op wat in bepaalde erediensten wordt bekokstoofd. * De timing, op Pasen, van Mme Ruttens boodschap was een lompe provocatie en stuitte alleen daarom al op een terechte verontwaardiging. * Wat betoelaging van zingeving in al haar vormen betreft: ofwel voor allemaal (maar hoe bereken je de proportionaliteit?) ofwel voor niemand. * Het beleid zou het samenkomen van mensen moeten bevorderen, en niet omgekeerd.