vrijdag 24 januari 2014

wolken 926-938wolkenfragmenten uit Juliet Hacking (red.), Fotografie in het juiste perspectief

926
Bij helder weer leverde een negatief soms twintig afdrukken per dag op, bij bewolkt weer minder. (47)

927
De wolkenloze hemel is typisch een effect uit de begintijd van de fotografie. (90)

928
Belichtingstijden waren al wel tamelijk kort, maar toch nog zo lang dat vluchtige verschijnselen, zoals bewegende wolken en het ritselen van bladeren in de wind wazig of onscherp op de foto kwamen. (99)

929
In dezelfde geest schreef Alfred Stieglitz (1864-1946) op 10 december 1923 aan de Amerikaanse dichter Hart Crane over zijn wolkenstudies Equivalenten: ‘Ik weet ook dat sommige “letterlijke weergaven” abstracter zijn dan de meest levenloze weergaven van de zogenaamde abstracten die nu zo in de mode zijn.’ (196)

930
in 1912 had [Alvin Langdon Coburn] in New York ook reeds geëxperimenteerd met ongebruikelijke perspectieven door Madison Square te fotograferen vanaf de wolkenkrabber van de Metropolitan Life Insurance Company: sneeuwpaden in een abstract patroon dat wel iets van een octopus heeft. (197)

931
[Alfred Stieglitz] liet uiteindelijk tien wolkenstudies waar hij tevreden over was – Muziek: een reeks van tien wolkenfoto’s (ook wel Wolken in tien bewegingen) – aan de componist Ernst Bloch (die ook fotografeerde) zien, die er meteen de muziek in ‘hoorde’, althans volgens Stieglitz. (203)

932
Joseph Stella schildert The Voice of the City of New York Interpreted, een ode aan de industriële toekomst en wolkenkrabbers van New York. (204)

933
Sheeler verhuist naar New York en begint wolkenkrabbers te fotograferen. (207)

934
De rook uit de hoog in de lucht stekende schoorsteenpijpen gaat op in de wolken. (207)

935
Op de foto is de westzijde van de Brooklyn Bridge te zien, met in de verte de torenhoge wolkenkrabber van het Cities Service Building (nu American International), destijds het hoogste gebouw in het centrum van Manhattan. (349)

936
Een voorname rol is weggelegd voor landschapsfoto’s, net als voor [Gerhard Richters] eigen tekeningen van wolken, water en andere buitentaferelen. (426)

937
Sitting on the Wall – Shenzhen 1 is kenmerkend voor deze serie, omdat het grimmige realisme van de haveloze voorgrond afgezet wordt tegen de romantiek van een helderblauwe wolkenkrabber en glanzende, moderne bouwwerken. (503)

938
[Simon Norfolk] toont een door bomen geflankeerde stadspoort onder een blauwe hemel met witte schapenwolken. (549)