donderdag 9 januari 2014

reactie
Iedere handeling is onvolledig en onaf.
Het gedicht dat ik in mijn dromen bedenk, vertoont pas gebreken als ik het op papier zet.

Uit 'Het boek der rusteloosheid' - Fernando Pessoa - pag. 347

*

'Schrijven is zinnen uitproberen om te zien wat ze kunnen betekenen.'

Uit "Schaduwkind" van P.F. Thomése - pag. 76.