woensdag 15 januari 2014

facebookbericht 507Frank Hellemans over het feit dat Charles Ducal de eerste dichter des vaderlands (= België) wordt: “Benieuwd wat Ducal, die zijn PVDA-sympathieën niet onder stoelen of banken steekt, daar van zal bakken.”

    Pascal Cornet Wat hebben Ducals politieke sympathieën daarmee te maken? Beoordeel toch gewoon wat hij schrijft.

    Frank Hellemans Tuurlijk Pascal, maar zonder grote poëticale discussies te beginnen is het zonneklaar dat de man mee de vorm bepaalt ...

    Pascal Cornet Dat is altijd zo, maar dat heeft niets met de aard van de politieke voorkeur te maken. Beter ware het te hebben geschreven: 'Benieuwd wat Ducal daar van zal bakken.' Je kunt dan nog later een ideologische geïnspireerde kritiek formuleren.

    Frank Hellemans Het gaat hier ook om journalistiek relevante info natuurlijk en het is volgens mij veel te weinig geweten dat Ducal een politieke PVDA+-hardliner is (zie zijn discussiebrieven destijds met Kamiel Vanhole waar hij haast stalinistisch uit de hoek kwam).

    Pascal Cornet Het gaat hier om een aanstelling tot 'dichter des vaderlands'. Behalve het feit dat we hieruit iets kunnen afleiden mbt het belgicisme van de betrokkene, lijkt elke politieke informatie voorbarig. Tenzij we in een bestel leven waarin de politieke 'obediëntie' wél een voorwaarde wordt om een dergelijke ideologisch-neutrale functie te krijgen. Ik hoop, hopelijk samen met u, dat we nooit in een dergelijk bestel terechtkomen.