vrijdag 24 januari 2014

brief 1Dag H.

Het was mij een eer om op de opening van jullie tentoonstelling te mogen aanwezig zijn en er al dat fraais te mogen aanschouwen! En ook om naar uw schitterende muzikale performance te mogen luisteren!

Ik was nu net van plan om morgen nog eens op mijn gemak alle werken te gaan bekijken, het zal dan wellicht nadien niet meer lukken om nog eens naar het verre Koksijde af te reizen.

Wij spraken af dat u het dubbelportret (twee kopjes in één lijst) aan mij wilde verpatsen voor de ronde som van * euri. U mag dit werkje na de afbraak van de tentoonstelling in alle vertrouwen meegeven met ons beider goede vriend P., op wien ik vertrouw voor een feilloos transport en bezorging deszelven werkje.

Voor de betaling zie ik twee mogelijkheden. Ofwel bezorgt u mij uw bankrekeningnummer en dan schrijf ik de afgesproken som cito presto over, ofwel – gangbaar voor uitwisselingen 'in het zwart' – geef ik de afgesproken som in speciën onder gesloten en geparfumeerde omslag mee met de genoemde P., die deshalven niet alleen als kunst- maar ook als geldkoerier zal fungeren: we doen hem wat aan!

(Ten einde de genoemde P. al enigszins mentaal voor te bereiden op wat hem te wachten staat, stuur ik deze missive in CC meteen ook naar hem. Dag P.!)

H., ik richt mij opnieuw tot u want ik ben alreeds toe aan mijn afscheidsformule.

Het was mij, zoals reeds gezegd, een hele eer maar ook een genoegen. Ik kijk uit naar de koestering waarop ik uw werk zal onthalen. U mag er op rekenen dat het in mijn kleine museum, dat voorbehouden is aan het werk van vrienden en bekenden, een ereplaats zal krijgen. In afwachting stuur ik u:

Mijn beste groeten, ook aan Barack,

Pascal