maandag 13 januari 2014

doordeweekse zinnen 211-229140105

211. Alles wat we doen is een verzet tegen de dood, en dat geldt zeker ook voor seks.

140106

212. Ik heb graag mensen die werken met argumenten.

140107

213. Pierre Plum den Eerste, koning van Moerbeke, prins van de atypische ingezetenen en maître raconteur. Capito?

214. Uw potelen en piepen doet mij ook binnenwaarts lachen.

215. Een nog grotere daling van de prijzen zou ruiken naar dumping.

140108

216. Door de nieuwe wending in haar liefdesleven zag het er naar uit dat ze vaker dan haar lief was met snijbonen in aanraking zou komen.

218. Z. vroeg zich af waarom hij ervoor terugschrok om op te schrijven dat het hem ergert dat hij de gematigde, atheïstische of agnostische moslims niet vaker fel van leer hoort trekken tegen die fundamentalistische schreeuwlelijkerds die de boel verzieken.

219. Hij keek met een ontmoediging in de ogen alsof er hem een GAS-boete boven het hoofd hing en hij weeral niet wist waarvoor begot nu weer.

220. Klaag toch je nood niet op Facebook, man!

221. M overtrof L. want zij had ooit honderd meter dichter bij een bomaanslag gestaan.

140109

222. Toen ik ’s avonds over het kruispunt naar het station stapte, herinnerde ik me dat ik mij daar ’s ochtends, op diezelfde plek, had voorgenomen om te noteren dat een man met in zijn linkerhand een gammele xylofoon en in zijn rechterhand een oranje emmer mij zeer galant voor liet gaan op het voetpad, en dit ondanks het feit dat hij van rechts kwam – maar: gelden op voetpaden de voorrangsregels? 

223. Ik zag daarnet om vijf uur ook die zon boven Brussel, hoe zij vanonder het wolkendek nog net voor het duister inzette alles verlichtte.

140110

224. Zij vroeg zich af hoe het nu eigenlijk zat met de verhouding tussen grootse dingen zoals liefde, angst en trots, en de woorden die wij gebruiken om het erover te hebben.

225. Zorg dat je om vier uur aan het station staat!

226. Wie veel werkt, heeft op den duur veel werk, zei P.

140111

227. Gek, hoe belangrijke beslissingen vaak op een drafje worden genomen.

228. Solo is in goede handen.

229. De gerante van de Polare kon ermee lachen toen ik, aankooploos, zei dat ik me deze keer had kunnen beheersen.