dinsdag 17 juli 2012

schrikkel 193b

Ze verzamelen een paar keer per dag op de schoorstenen van het buurhuis. Nu ik weer in mijn studeerkamer achteraan heb postgevat, kan ik het schouwspel gadeslaan. Voor kauwen zijn dit geen schoorstenen, natuurlijk, maar opvallend geometrisch gevormde rotspartijen. Ze komen twee per twee aangevlogen, zitten een tijdje gezellig te kouten, totdat er een het sein geeft om naar een volgende pleisterplaats te trekken. Dan wipt de eerste van de schoorsteen af, verliest in glijvlucht ettelijke meters om dan de vleugels uit te slaan en snelheid te maken. De anderen wippen nog een beetje neurotisch heen en weer op de nok en volgen dan zijn voorbeeld. Ze buitelen uit beeld.