woensdag 11 juli 2012

campagne 8

Ik krijg bericht van C., dat ik mijn tekst voor de canvaskaart moet schrijven. Ik had er al een opgestuurd, maar blijkbaar miste hij zijn doel. Hij luidde als volgt:

Brugge is een goede stad om in te wonen. Maar het kan nog beter: met een gereguleerde vastgoedmarkt en een vriendelijk fietsbeleid, met zwerfvuilpreventie en een toerisme dat binnen de perken blijft, met transparant bestuur en een sterk sociaal weefsel, met een haven die het binnenland niet opsoupeert, met florerende buurtwinkels en volkse cafés.

Bij nader inzien toch niet zo geslaagd. Dat ‘gereguleerd’ klinkt te geleerd, die ene tweede zin is veel te lang, en ik spreek de lezer niet rechtstreeks aan. Bovendien komt de naam ‘Groen’ nergens in de tekst voor. Nu ik de gelegenheid krijg om mijn tekst te herwerken, maak ik er het volgende van:

Het is goed wonen in Brugge. Niemand betwist dat. Maar het kan nog beter. GROEN wil huurders beter beschermen. GROEN wil een zacht fiets- en een streng zwerfvuilbeleid. GROEN wil niet nog meer toerisme in Brugge. GROEN wil niet nog meer haven in het hinterland. GROEN wil een transparanter bestuur en een hechter sociaal weefsel. Dat alles kan als we samenwerken. GROEN WERKT. Voor iedereen, samen met u.