donderdag 5 juli 2012

schrikkel 180

Zou het echt levensgevaarlijk zijn, de combinatie van fellatio en cunnilingus? Ik denk het niet – maar goed, daarover horen wij het hier niet te hebben. Ik vind het niettemin intrigerend: ‘ich bin 69’ – ‘96’, ook als je het omkeert. Ik lees wat er niet staat. En dan in combinatie met de hoogspanning, de afbladderende verf en de klimplantinvasie die aan de Schone Slaapster doet denken.